Đối với Viettel, sự tin cậy và hài lòng của khách hàng chính là khởi nguồn cho sự thịnh vượng và phát triển bền vững!

CHUYỂN VÙNG VÀO MẠNG QUỐC TẾ

Chuyển vùng vào mạng quốc tế là dịch vụ giúp khách hàng dùng chính thẻ SIM và số thuê bao di động của mình tại Việt Nam để liên lạc khi đang ở các quốc gia khác.

CHUYỂN VÙNG VÀO MẠNG VIETTEL

Chuyển vùng vào mạng Viettel là dịch vụ giúp khách hàng dùng chính thẻ SIM và số thuê bao di động của khách hàng tại mạng chủ để liên lạc khi đang ở Việt Nam.