Đối với Viettel, sự tin cậy và hài lòng của khách hàng chính là khởi nguồn cho sự thịnh vượng và phát triển bền vững!

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

Khách hàng đang sử dụng dịch vụ di động, dịch vụ cố định của Viettel

LỢI ÍCH KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ

LỢI ÍCH KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Lợi ích mang lại cho khách hàng

ĐĂNG KÝ/HỦY DỊCH VỤ

ĐĂNG KÝ/HỦY DỊCH VỤ

Cách đăng ký và hủy dịch vụ

CÁCH GỌI

CÁCH GỌI

Cách thực hiện cuộc gọi quốc tế thông thường

TRA CỨU GIÁ CƯỚC

TRA CỨU GIÁ CƯỚC

Quý khách có thể tra cứu giá cước gọi quốc tế theo tên quốc gia và mã quốc gia tại đây

DANH SÁCH MÃ QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI

DANH SÁCH MÃ QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI

Danh sách mã Quốc gia và vùng lãnh thổ được áp dụng dịch vụ