Đối với Viettel, sự tin cậy và hài lòng của khách hàng chính là khởi nguồn cho sự thịnh vượng và phát triển bền vững!

SMS QUỐC TẾ

Là dịch vụ giúp khách hàng gửi tin nhắn (SMS) tới thuê bao di động thuộc các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới một cách đơn giản và nhanh chóng nhất.

MMS QUỐC TẾ

Tin nhắn đa phương tiện quốc tế giúp thuê bao di động của Viettel gửi và nhận tin nhắn đa phương tiện tới các thuê bao điện thoại thuộc các quốc gia và vùng lãnh thổ khác trên thế giới.