Đối với Viettel, sự tin cậy và hài lòng của khách hàng chính là khởi nguồn cho sự thịnh vượng và phát triển bền vững!

THOẠI QUỐC TẾ

Dịch vụ Thoại Quốc tế giúp khách hàng liên lạc với số thuê bao cố định, di động ở các quốc gia, vùng lãnh thổ trên toàn thế giới.

VIDEO CALL QUỐC TẾ

Dịch vụ giúp khách hàng của Viettel có thể nhìn thấy hình ảnh trực tiếp của người nhận cuộc gọi thông qua camera của máy điện thoại di động khi thực hiện cuộc gọi quốc tế.

TOLL FREE QUỐC TẾ

Dịch vụ miễn phí cước gọi cho người gọi khi thực hiện cuộc gọi tới các đầu số Toll Free (ITFS)

VOICE OTP

Viettel là nhà cung cấp dịch vụ cuộc gọi thương hiệu quốc tế đáng tin cậy và uy tín. Dịch vụ cuộc gọi thương hiệu quốc tế của Viettel tạo ra cơ hội tốt nhất trong việc tiếp cận, duy trì và nâng cao tr...