Đối với Viettel, sự tin cậy và hài lòng của khách hàng chính là khởi nguồn cho sự thịnh vượng và phát triển bền vững!

TIN MỚI

news

GIỚI THIỆU CHUNG

Trung tâm Kinh doanh Quốc tế là một bộ phận thuộc Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel - Chi...

news

MẠNG LƯỚI TOÀN CẦU

HƠN 110.000.000 KHÁCH HÀNG TẠI 11 QUỐC GIA

news

SẢN PHẨM, DỊCH VỤ

Ngành nghề kinh doanh chính: Cung cấp các sản phẩm, dịch vụ viễn thông, kênh truyền Quốc tế; Dịch vụ...

news

DẤU ẤN VÀ GIẢI THƯỞNG TIÊU BIỂU

Dấu ấn và giải thưởng tiêu biểu