Đối với Viettel, sự tin cậy và hài lòng của khách hàng chính là khởi nguồn cho sự thịnh vượng và phát triển bền vững!

MẠNG LƯỚI TOÀN CẦU

31-03-2022
HƠN 110.000.000 KHÁCH HÀNG TẠI 11 QUỐC GIA

Chúng tôi vận hành, phát triển và hợp tác với 11 nhà mạng thành viên tại 11 Quốc gia trên thế giới bao gồm: Châu Á, Châu Phi, Châu Mỹ.