Đối với Viettel, sự tin cậy và hài lòng của khách hàng chính là khởi nguồn cho sự thịnh vượng và phát triển bền vững!

DẤU ẤN VÀ GIẢI THƯỞNG TIÊU BIỂU

01-04-2022
Dấu ấn và giải thưởng tiêu biểu

NĂM 2021

GIẢI THƯỞNG CNTT THẾ THỜI – IT WORLD AWARDS 2021

Giải Vàng: Dự án Telehealth – Hạng mục “Best Healthcare and Medical Innovation)

Giải Vàng: Chiến dịch PR 1000 điểm Telehealth – Hạng mục “Communications or PR Campaign of the Year)

Giải Bạc: Hệ sinh thái Giải pháp Y tế số 2.0 – Hạng mục “IT Products and Services for Healthcare”

REAL IT AWARDS

Giải Vàng: Với nỗ lực triển khai giải pháp hỗ trợ, tư vấn khám chữa bệnh từ xa (Telehealth) – Hạng mục “Best Supplier”

GIẢI THƯỞNG KINH DOANH QUỐC TẾ - IBA STEVIE AWARDS

Giải Vàng: Sản phẩm Viettel Telehealth – Hạng mục “Most Valuable Technical Innovation”

Giải Bạc: Sản phaarrm Digital Health Ecosystem – Hạng mục “Healthcare Technology Solution”

Giải Đồng: Company of the year – Diversified service

Giải Đồng: Sản phẩm Viettel IVA & VMS – Hạng mục “AI/Machine learning Solution”

Giải Đồng: Sản phẩm VPS Cloud – Hạng mục “Business Technology Solution”

NĂM 2020

GIẢI THƯỞNG CNTT THẾ GIỚI – IT WORLD AWARDS 2020

Giải Vàng: Dự án Văn phòng chính phủ - Hạng mục dự án triển khai dành cho khách hàng tốt nhất năm khu vực CATBD

Giải Bạc: Hạng mục Công ty CNTT xuất sắc nhất năm

Giải Đồng: Nền tảng giáo dục Viettel Study 2.0 – Hạng mục “Sản phẩm/dịch vụ CNTT dành cho Giáo dục”

NĂM 2019

GIẢI THƯỞNG KINH DOANH QUỐC TẾ - STEVIE AWARDS 2019

Giải Bạc: Ứng dụng Viettel Post – Hạng mục “Business/ Government”

Giải Đồng: Ứng dụng Viettel Pay – Hạng mục “Financial Services”

GIẢI THƯỞNG – TELECOM ASIA AWARDS 2019

Giải Vàng: Trung tâm Giám sát điều hành đô thị thông minh – Hạng mục “Most Innovative Smart Cities Project”

Giải Vàng: Sản phẩm Viettel Pay – Hạng mục “Most Innovative Mobile Payment Service”

NĂM 2018

GIẢI THƯỞNG CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG – ASIA PACIFIC AWARDS 2018

Giải Vàng: Sản phẩm Viettel 360 – Hạng mục “Innovation in Life, Learning and Workplace”

Giải Bạc: Sản phẩm Campaign Management – Hạng mục “Innovation in Customer Service Management in Telecom”

GIẢI THƯỞNG CNTT THẾ GIỚI – IT WORLD AWARDS 2018

Giải Vàng: Sản phẩm tham dự Global Business Operation Center (GBOC) Version 2018 – Hạng mục “IT Services”

Giải Bạc: Sản phẩm Viettel Business Intelligence vBI – Hạng mục “New Products and Services”

Giải Bạc: Sản phẩm Viettel Campaign Management System 2018 – Hạng mục “New Products and Serrvices”

NĂM 2017

GIẢI THƯỞNG CNTT THẾ GIỚI – IT WORLD AWARDS 2017

Giải Vàng: Hệ sinh thái y tế cơ sở - Hạng mục “IT Products and Services for Healthcare”

Giải Bạc: Hệ thống Kho dữ liệu tri thức khách hàng (Customer Insight) – Hạng mục “Innovations in IT”

Giải Bạc: Hệ thống Quản lý thông tin tiêm chủng Quốc gia – Hạng mục “IT Products and Services for Healthcare”

Giải Bạc: Hệ thông tính cước thời gian thực vOCS 3.0 – Hạng mục “Most Innovative IT Service”

Giải Đồng: Giải páp an ninh mạng (gồm Viettel Mobile Security và hệ thống phát hiện bất thường mạng viễn thông TAD) – Hạng mục “Innovations in IT”

GIẢI THƯỞNG KINH DOANH QUỐC TẾ - STEVIE AWARDS 2017

Giải Bạc: Hệ thống an toàn thông tin trên mạng (TAD và Mobisec) – Hạng mục “Best Telecommunication Product of the Year for Telecommunication Secure Solution”

NĂM 2016

GIẢI THƯỞNG CNTT - VIỄN THÔNG ASEAN - ASEAN ICT AWARDS 2016

Giải Đồng: Sản phẩm Kho dữ liệu tri thức khách hàng (Customer Insight) – Hạng mục “Research and Development”

GIẢI THƯỞNG CNTT THẾ GIỚI – IT WORLD AWARDS 2016

Giải Vàng: Ứng dụng chuyển tiền BankPlus – Hạng mục “Best Financial Service in the Asia-Pacific region”

Giải Đồng: Giải pháp tính cước và chăm sóc khách hàng 2.0 (BCCS 2.0) – Hạng mục “Best Telecommunication Product/ Service of the Year”

Giải Đồng: Hệ thống chặn tin nhắn rác Anti-spam (Anti-spam SMS) – Hạng mục “Best Telecommunication Product/ Service of the Year”