Đối với Viettel, sự tin cậy và hài lòng của khách hàng chính là khởi nguồn cho sự thịnh vượng và phát triển bền vững!

GIỚI THIỆU CHUNG

18-02-2022
Trung tâm Kinh doanh Quốc tế là một bộ phận thuộc Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel).

Ngành nghề kinh doanh chính: Cung cấp các sản phẩm, dịch vụ viễn thông, kênh truyền Quốc tế; Dịch vụ tin nhắn, dữ liệu, dịch vụ số trên hạ tầng di động,…

Với lời hứa "Sáng tạo vì con người", suốt 3 thập kỷ qua, chúng tôi nỗ lực hoàn thành mục tiêu phổ cập dịch vụ viễn thông, đưa viễn thông và công nghệ thông tin vào mọi lĩnh vực của cuộc sống ở Việt Nam, hợp tác với các công ty viễn thông toàn cầu để mang tới dịch vụ viễn thông tốt nhất cho khách hàng. Đặt ra khát vọng trở thành Tập đoàn công nghiệp và công nghệ vươn tầm thế giới, chúng tôi luôn nhanh chóng nắm bắt xu thế của công nghệ để phát triển và tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp viễn thông - công nghệ hàng đầu để đóng góp cho sự phát triển của chính phủ, doanh nghiệp và cộng đồng, thực hiện hóa sứ mệnh "Tiên phong, chủ lực kiến tạo xã hội số".