Đối với Viettel, sự tin cậy và hài lòng của khách hàng chính là khởi nguồn cho sự thịnh vượng và phát triển bền vững!

TÍNH NĂNG

TÍNH NĂNG

Trải nghiệm và cảm nhận những tính năng tiện lợi với dịch vụ của Viettel

GIÁ CƯỚC

GIÁ CƯỚC

Cước phí sử dụng dịch vụ

HƯỚNG DẪN CHỌN MẠNG

HƯỚNG DẪN CHỌN MẠNG

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ khi khách hàng chuyển vùng vào Việt Nam

CÁCH QUAY SỐ

CÁCH QUAY SỐ

Hướng dẫn khách hàng thực hiện cuộc gọi Roaming