Đối với Viettel, sự tin cậy và hài lòng của khách hàng chính là khởi nguồn cho sự thịnh vượng và phát triển bền vững!

Viettel Digital Identity

Dịch vụ xác thưc định danh điện tử của Viettel mang đến cho khách hàng trải nhiệm đơn giản hơn, nhanh hơn, liền mạch, an toàn và bảo mật hơn khi truy cập các dịch vụ trực tuyến.