Đối với Viettel, sự tin cậy và hài lòng của khách hàng chính là khởi nguồn cho sự thịnh vượng và phát triển bền vững!

Phạm vi cung cấp dịch vụ

Phạm vi cung cấp dịch vụ

Dịch vụ Toll Free quốc tế chiều về và chiều đi

Đầu số Toll Free Quốc tế của Viettel

Đầu số Toll Free Quốc tế của Viettel

Dải số chiều về và chiều đi

Lợi ích khi sử dụng dịch vụ

Lợi ích khi sử dụng dịch vụ

Lợi ích khi sử dụng dịch vụ