Đối với Viettel, sự tin cậy và hài lòng của khách hàng chính là khởi nguồn cho sự thịnh vượng và phát triển bền vững!

Đặc trưng và lợi ích

Đặc trưng và lợi ích

Voice OTP là dịch vụ hiển thị tên thương hiệu. Brandname (tên thương hiệu) đã được đăng ký của công ty/sản phẩm/nhãn hàng/dịch vụ sẽ được hiển thị trên màn hình máy điện thoại của thuê bao khách hàng khi nhận cuộc gọi đến. Dịch vụ cung cấp cho doanh nghiệp công cụ để để thực hiện cung cấp mã xác thực cho các khách hàng đăng kí sử dụng dịch vụ của doanh nghiệp với nội dung được cá nhân hóa cho từng khách hàng.

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu thêm thông tin về dịch vụ Voice OTP