Đối với Viettel, sự tin cậy và hài lòng của khách hàng chính là khởi nguồn cho sự thịnh vượng và phát triển bền vững!

Chúng tôi cam kết

- Đổi mới hàng ngày để phục vụ khách hàng như những cá thể riêng biệt.
- Cùng với các đối tác và khách hàng để tạo ra sản phẩm tốt nhất.
- Biến sự phát triển của công ty thành sự đóng góp cho xã hội.
- Mỗi thành viên Viettel góp một viên gạch xây nên ngôi nhà chung Viettel.